Sedacja wziewna N2O

Najnowsze badania dowodzą, że lęk przed leczeniem stomatologicznym dotyczy znacznej części pacjentów. Prawie połowa badanych została zakwalifikowana do grupy umiarkowanego i wysokiego stopnie lęku. Leczenie zaniepokojonych pacjentów jest również przyczyną stresu wśród lekarzy dentystów i personelu medycznego, czyniąc kwestię walki z lękiem kluczowym wyzwaniem we współczesnej stomatologii. Sedacja wziewna z użyciem mieszaniny podtlenku azotu i tlenu jest jedną z najskuteczniejszych dostępnych metod uspokajania pacjentów w stomatologii i innych dziedzinach medycyny zabiegowej. Metoda ta jest powszechnie akceptowana i przyjmowana z entuzjazmem przez pacjentów obawiających się wizyt stomatologicznych.

DLA KOGO I W JAKICH SYTUACJACH?

Podanie uspokojenie wziewnego ma uzasadnienie w sytuacji, gdy Pacjent okazuje:

 • silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem,
 • silny lęk przed ukłuciem (zarówno dzieci, jak i dorośli),
 • silny odruch wymiotny,
 • nadpobudliwość nerwową,
 • gdy wizyta wymaga długiego, monotonnego lub szczególnie nieprzyjemnego zabiegu chirurgicznego lub protetycznego.
 • Sedacja wskazana jest także w przypadku zabiegów stomatologicznych u dzieci z astmą. Dzięki podaniu gazu rozweselającego spada, bowiem ryzyko ataku spowodowanego stresem.
 • Podobne działanie gaz wykazuje w przypadku dzieci z padaczką.
 • Podanie gazu rozweselającego zwiększa także bezpieczeństwo zabiegu u dziecka
 • z hemofilią, chorobami serca, zmniejszając lęk i stres, a co za tym idzie nie powodując wzrostu ciśnienia krwi.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA SEDACJI N2O/O2

 • przeziębienie, przerost migdałków gardłowych – niedrożności górnych dróg oddechowych,
 • ciąża,
 • choroby psychiczne,
 • stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis,
 • rozstrzenie oskrzelowe, rozedma płuc,
 • alkoholizm,
 • brak współpracy Pacjenta.