Protetyka

Protetyka jest działem stomatologii, który zajmuje się odtworzeniem utraconych tkanek zębów naturalnych. Oferując naszym pacjentom uzupełnienia pełno ceramiczne, w postaci licówek i koron, projektowanych i wykonywanych cyfrowo, gwarantujemy najwyższą możliwą jakość i precyzję takiego uzupełnienia. Każda praca protetyczna jest indywidualnie dostosowywana. Na podstawie szczegółowej analizy każdego przypadku omawiany jest przebieg leczenia. Na tym etapie staramy się zastosować optymalne materiały protetyczne, tak, żeby zapewni pozytywne i najtrwalsze z możliwych rezultaty leczenia.