Chirurgia stomatologiczna

Zakres wykonywania zabiegów chirurgicznych w naszej przychodni obejmuje:

– usuwanie zębów,

– usuwanie zębów mądrości oraz odsłanianie zębów zatrzymanych,

– zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej do implantacji bocznych odcinków szczęki,

– zabiegi GBR czyli sterowanej regeneracji kości z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej,

– zabiegi korekcyjne dziąseł oraz plastyka błon śluzowych,

– zabiegi wspomagające leczenie endodontyczne: hemisekcje i resekcje wierzchołków korzeni zębów.