Regulamin

Umawianie pacjentów na wizytę.
Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (telefonicznie, osobiście lub przez Internet). Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną rejestratorkę w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestracja po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje, ile czasu należy zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na konsultację 15 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną od 30 do 120 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane
są 5 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy. Nie zapisujemy pacjentów na wizyty krótsze niż 15 minut z wyjątkiem niektórych wizyt ortodontycznych i chirurgicznych. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon ani w innym miejscu niż bezpośrednio w gabinecie (z wyjątkiem porad po zabiegu).

Potwierdzanie wizyt.
Każda wizyta jest potwierdzana wiadomością SMS dzień wcześniej przed zaplanowanym terminem przez rejestrację przychodni. W wiadomości będzie zawarta prośba o potwierdzenie wizyty. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej umówiona wizyta zostaje skrócona do 30 minut lub anulowana (jeśli Pacjent w przeszłości przynajmniej raz nie zgłosił się na umówioną wcześniej wizytę nie informując o tym fakcie rejestrację przychodni lub lekarza, u którego wizyta miała się odbyć). Jeżeli z jakiejś przyczyny nie mogą państwo przybyć
na umówioną wizytę prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym rejestrację przychodni.

Kolejność przyjmowania pacjentów.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Zależy nam na dobrej organizacji pracy przychodni, szanujemy czas naszych pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w Ich przyjmowaniu. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają. Może się więc zdarzyć, że kolejny pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem. Za co z góry przepraszamy i prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do ewentualnych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo naszych pacjentów z bólem lub awariami protetycznymi. Może się to wiązać z koniecznością oczekiwania w poczekalni przychodni. Pozostałe osoby wymagające interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

Lista rezerwowa.
Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta
na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt.
W interesie pacjenta jest powiadomienie przychodni o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem opłata
za nieodwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza wynosi 50 PLN za każde 30 minut. Opłata będzie doliczona do ceny następnego zabiegu. Prosimy o odwołanie wizyty dzień wcześniej a w nagłych wypadkach
(np. choroba/zdarzenie losowe) tak szybko jak będzie to możliwe. Dzięki temu, inny Pacjent z listy rezerwowej
lub z bólem / awarią będzie mógł skorzystać z tego zwolnionego w grafiku miejsca.

Spóźnienia na wizytę.
Spóźnienia na wizytę, bez wcześniejszego uprzedzenia recepcji przychodni (np.: korek), powyżej 15 minut
są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny pacjent zapisany, ponadplanowy
lub z listy rezerwowej.

Płatności.
W naszej przychodni akceptujemy płatności: gotówka, karta płatnicza / kredytowa, istnieje także możliwość płatności przelewem.

Rękojmia.
W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością
na najwyższym poziomie.

Udzielamy:

 • 2-letniej rękojmi na wypełnienia wykonywane pod mikroskopem oraz na leczenie kanałowe,
 • 2-letniej rękojmi na wypełnienia (plomby), stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) oraz wkłady koronowo-korzeniowe,
 • rocznej rękojmi na wypełnienia w zębach mlecznych i rocznej rękojmi na protezy,
 • dożywotnej gwarancji na implant Ankylos,
 • dożywotnej gwarancji na implant Asta,
 • 10 letniej gwarancji na implant Megagen.
 • Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości, wówczas do 30 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Powikłania
Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból zęba lub tkanek otaczających,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie, złamanie zęba,
 • obrzęk, ropień, krwiak,
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
 • podwyższona temperatura, złe samopoczucie,
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń.
 • Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:
  • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
  • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży,
  • problemy natury estetycznej,
  • problemy z jedzeniem i mówieniem,
  • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,
  • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Dokumentacja leczenia
Dokumentacja medyczna w przychodni Flordent prowadzona jest w formie elektronicznej. Na potrzeby
jej prowadzenia Pacjent zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz przedstawienia prawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia. Dane osobowe wykorzystane zostaną tylko na potrzeby leczenia i procesu rejestracji. Mogą zostać udostępnione tylko organom do tego upoważnionym. Wszelkie zaświadczenia i kopie dokumentacji medycznej wydaje się odpłatnie na wniosek pacjenta.

Pacjencie prosimy – współpracuj z nami 🙂
Zależy nam na dobrej organizacji pracy przychodni. Dokładamy wszelkich starań, aby opóźnienia w obsłudze
się nie zdarzały.

 • jeśli nie możesz przyjść do placówki w umówionym terminie – poinformuj nas o tym jak najwcześniej,
 • jeśli cierpisz na nagłe bóle najpierw zadzwoń i zapytaj, czy możliwe jest Twoje przyjęcie,
 • pamiętaj, że bezwzględne pierwszeństwo przyjęć mają Pacjenci zapisani na wizytę oraz nasi stali i długoletni Pacjenci,
 • miej na uwadze, że nie prowadzimy ostrego dyżuru a przyjęcie kogoś nadprogramowo jest wynikiem tylko i wyłącznie dobrej woli lekarza i zgody pozostałych Pacjentów,
 • osoby z bólem staramy się przyjmować między umówionymi wizytami jedynie w sytuacji wygospodarowania wystarczających rezerw czasowych.